آتشفشان آزمایشگاه

با صدای شکستن شیشه، سرایدار مدرسه خودش را به آزمایشگاه می‌رساند. اما در باز نمی‌شود. از آزمایشگاه بوی آتش‌سوزی می‌آید. سرایدار جارویش را لای در می‌گذارد تا آن را باز کند، اما ناگهان در خودبه‌خود باز می‌شود... توی آزمایشگاه چه خبر است؟ چه کسی در را برای سرایدار باز می‌کند؟ این‌بار در آزمایشگاه چه اتفاقی افتاده؟
13,000 تومان
مشخصات محصول
نویسنده آویسا شرفی
تصویرگر مجتبی حیدرپناه
قیمت ۱۳۰۰۰ تومان
تعداد صفحه ۳۲