اژدهای آزمایشگاه

برای مدرسه سرایدار جدید آورده‌اند. سرایدار قبلی ادعا می‌کرد توی آزمایشگاه خبرهایی هست ولی از نظر ناظم، این‌ها همه بهانه بود برای کار نکردن. سرایدار جدید چیزی در این باره نشنیده و مشغول کارش می‌شود. صبح روز دوم ناظم به او تذکر می‌دهد که هر روز بعد از مدرسه باید چراغ الکلی را پر کند اما سرایدار مطمئن است که دیروز بعدازظهر چراغ الکل داشته...
12,000 تومان

بلللیبلبیرر

مشخصات محصول
نویسنده آویسا شرفی
تصویرگر مجتبی حیدرپناه
قیمت ۱۳۰۰۰ تومان