تصویر  اژدهای آزمایشگاه

اژدهای آزمایشگاه

برای مدرسه سرایدار جدید آورده‌اند. سرایدار قبلی ادعا می‌کرد توی آزمایشگاه خبرهایی هست ولی از نظر ناظم، این‌ها همه بهانه بود برای کار نکردن. سرایدار جدید چیزی در این باره نشنیده و مشغول کارش می‌شود. صبح روز دوم ناظم به او تذکر می‌دهد که هر روز بعد از مدرسه باید چراغ الکلی را پر کند اما سرایدار مطمئن است که دیروز بعدازظهر چراغ الکل داشته...
نویسنده : آویسا شرفی ,
تصویرگر : مجتبی حیدرپناه ,
قیمت : ۱۳۰۰۰ تومان ,
12,000 تومان

بلللیبلبیرر

محصولات مرتبط
  • با صدای شکستن شیشه، سرایدار مدرسه خودش را به آزمایشگاه می‌رساند. اما در باز نمی‌شود. از آزمایشگاه بوی آتش‌سوزی می‌آید. سرایدار جارویش را لای در می‌گذارد تا آن را باز کند، اما ناگهان در خودبه‌خود باز می‌شود... توی آزمایشگاه چه خبر است؟ چه کسی در را برای سرایدار باز می‌کند؟ این‌بار در آزمایشگاه چه اتفاقی افتاده؟
    13,000 تومان
  • برای مدرسه سرایدار جدید آورده‌اند. سرایدار قبلی ادعا می‌کرد توی آزمایشگاه خبرهایی هست ولی از نظر ناظم، این‌ها همه بهانه بود برای کار نکردن. سرایدار جدید چیزی در این باره نشنیده و مشغول کارش می‌شود. صبح روز دوم ناظم به او تذکر می‌دهد که هر روز بعد از مدرسه باید چراغ الکلی را پر کند اما سرایدار مطمئن است که دیروز بعدازظهر چراغ الکل داشته...
    12,000 تومان