تصویر  بازی‌های روز چهارشنبه

بازی‌های روز چهارشنبه

چهارشنبه‌ها وقت بازی دایره و چهارگوش است؛ یکی کلمه می‌گوید و دیگری خود را به آن شکل درمی‌آورد. تا اینکه تصمیم می‌گیرند به سراغ بازی جدیدی بروند...
نویسنده : آن برتیه ,
مترجم : رکسانا سپهر ,
قیمت : ۸۰۰۰ تومان ,
تعداد صفحه : ۴۸ ,
8,000 تومان