تصویر  داگلی بغلی به مدرسه‌ی کوچولوها می‌رود

داگلی بغلی به مدرسه‌ی کوچولوها می‌رود

امروز یک روز بزرگ برای داگلی است. کارهای زیادی هست که او می‌تواند در مدرسه‌ی کوچولوها انجام دهد!
نویسنده : دیوید ملینگ ,
مترجم : نسرین ابراهیمی لویه ,
قیمت : 8500 ,
تعداد صفحه : 32 ,
8,500 تومان