تصویر  یکی برای همه، همه برای یکی!

یکی برای همه، همه برای یکی!

هر کدام از آنها یک نقص کوچک دارند. در عوض، هر کدام توانایی ویژهای دارند. اما همه در کنار هم یک گروه قوی تشکیل دادهاند. یکی برای همه و همه برای یکی...
نویسنده : بریژیت ونینگر ,
مترجم : حسام سبحانی طهرانی - ماندانا نارنجی‌ها ,
قیمت : ۱۰۵۰۰ تومان ,
تعداد صفحه : ۳۲ ,
10,500 تومان